Kaalvoet Kleuters is die kleuterskool van Laerskool Witpoort en ook die voedingsbron van die skool. Ons bied jou kleuter prettige, opwindende en dinamiese opvoeding. Hier fokus ons nie net op akademiese vaardighede nie, maar ook op identiteitsontwikkeling en persoonlike groei deur goeie waardes by die kleuter te kweek.

Ons aanvaar elke kleuter as 'n individu en koester elkeen se uniekheid. Die rustigheid van die platteland het ‘n positiewe uitwerking op die kinders se gemoed. Soms word hul selfs met die geklingel van 'n klomp beeste gegroet! Ons doen ons naam gestand deur die kleuters aan te moedig om kaalvoet skool toe te kom.

By die graad R kleuters, word die CAPS kurrikulum gevolg, soos voorgestel word deur die Departement van Onderwys en die peuters volg ‘n program wat op elke mylpaal fokus wat die kind vir sy ouderdom moet bereik. Alles word prakties gedoen, die kinders leer deur te speel en daar word nie boeke en boeke vol werk gedoen nie. Ons fokus eerstens op emosionele, dan fisiese en laastens kognitiewe ontwikkeling.

Hier het elke kleuter 'n naam en is nie net 'n nommer wat verlore raak nie. Dit is ons missie om in elke kleuter se behoeftes te voorsien. Ons gekwalifiseerde personeel sien uit om na u kind om te sien!
Scroll to top